Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 9021/08 na servis a revizní práce elektronické požární signalizace v objektu Radnice MČ Praha 13

11. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0367/2023

Dokumenty ke stažení