Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 1410802Š2015 uzavřené dne 18.5.2015 (parkovací stání č. 67 v budově ŠZS)

22. 01. 2024
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0035/2024

Dokumenty ke stažení