Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. S/025/2024/OMBI ze dne 26.2.2024 uzavřené mezi MČ Praha 13 a společností Fasády Šimek, s. r. o.

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0283/2024

Dokumenty ke stažení