Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 3 Mandátní smlouvy č. 027/02/021/X/93 uzavřené s fou Centra v.o.s.

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 70/1999

 

usnesení  č. 070  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


     I.     schvaluje          


 


Dodatek  č. 3   Mandátní smlouvy  č. S 027/02/021/X/93 uzavřené  s firmou CENTRA,  v.o.s.


     II.     pověřuje             

*


Starostu


[STAR]


T: 28.2.99


 


  Ing. Petra Bratského  podpisem dodatku mandátní smlouvy s firmou CENTRA, v.o.s.