Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 5 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva MČ Praha 13

13. 03. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 0110/2024

Dokumenty ke stažení