Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. VIII ke smlouvě o dílo č. 13/inv.-S/92 s firmou Bene s.r.o.

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 320/1999


 

I. Souhlasí


s uzavřením dodatku č. VIII ke smlouvě o dílo s firmou BENE s.r.o. ve znění předloženého návrhu


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.06.99


Ing. Petru Bratskému podepsat dodatek č. VIII ke smlouvě o dílo s firmou BENE s.r.o.