Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek Jednacího řádu Místní rady MČ Praha 13

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 62/1999

 

usnesení  č. 062  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.99 


 


            schvaluje          


 


úpravu textu části II par. 2 odst. 1 Jednacího řádu Místní rady MČ Praha 13 takto:


 


“Jednání rady se mimo členů rady a tajemníka MÚ (dle zák. o obcích, par. 44 a par. 59) zúčastňuje předseda kontrolní komise MR a předseda finanční komise MR.

Dále se jejího jednání pravidelně účastní vedoucí Odboru-Kancelář zastupitelstva, vedoucí Odboru-Kancelář starosty, vedoucí Odboru legislativně-právního a pracovníci Organizačního oddělení, zhotovující zápis z jednání.”