Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek k mandátní smlouvě se SF

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 129/2000

I. Souhlasí


s textem návrhu dodatku ke smlouvě o správě nemovitostí se SF IKON s.r.o., Intergate s.r.o. a Centra v.o.s. s tím, že účinnost této změny nastane dnem 1.5.2000.II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.04.00svolat ad hoc komisi ustavenou usnesením č.515 ze dne 19.10.99 ve složení:


ZS Weber, ZS Dvořák, ZS Mozr, radní Kužel, JUDr.Černá, JUDr. Adámková, pí, Hálová, příp.další členové MR za účelem


a) vypracováním dodatku ke smlouvě o správě nemovitostí SF IKOn,CENTRA a INTERGATE


b) prověřit možnost vypsání výběrového řízení na správu bytových objektů s cílem uzavřít nové mandátní smlouvy za podmínek výhodnějších pro MČ Praha 13