Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 1.4.1997 uzavřené mezi Obcí hl.m.Praha – MČ Praha 13 a firmou PIONEER-TRANSPORTBETON a.s. ~2 usnesení č. 270 z 10. schůze MÍSTNÍ RADY MČ

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 270/1999

I. Souhlasí


s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, ve které bude uvedeno nové jméno společnosti – Pioneer stavební materiály a.s. – zastoupena předsedou představenstva Jeremy Markem Smithem a členem představenstva Ing. Oskarem Wencelem


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.05.99Ing. Petru Bratskému podepsat dodatek k nájemní smlouvě ze dne 1.4.1997