Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 4.6.1998 na pozemek parc. č. 2261/2 k.ú. Stodůlky o výměře 45 m2 za účelem zařízení staveniště pro výstavbu RD pana Ing. Vladimíra Kloudy

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 269/1999


I. Souhlasí 


 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, ve kterém bude prodloužen pronájem do 30.6.1999 za účelem zřízení zařízení staveniště za cenu 2.250,- Kč


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.05.99


podepsat s panem Kloudou dodatek k nájemní smlouvě ze dne 4.6.1998