Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek ke smlouvě na výrobu časopisu STOP

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 40/2000


 

I. Souhlasí


na základě zdůvodnění uvedeného dodavatelem, se zvýšením ceny za výrobu časopisu STOP o 4% z ceny díla bez DPH za jedno vydání 22 tisíc kusů časopisů, což u nejvíce frekventované verze znamená navýšení o necelých 7 tisíc KčII. ukládá

*


VO legislativně právního


[KACE]


T: 31.01.00vypracovat dodatek ke stávající smlouvě s firmou Service Marketing na výrobu STOP, který by upravil cenu díla dle cenové kalkulace na rok 2000


III. pověřuje

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


T: 31.01.00podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě s fou Service Marketing