Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek ke smlouvě o dílo “Přístavba učebnového pavilonu při ZŠ Klausova 2450, Praha 5

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 347/1999

I. bere na vědomí
  1. stavební změny v průběhu stavby “Přístavba učebnového pavilonu při ZŠ Klausova 2450,


Praha 5”b) časový skluz dodávky stavby a z toho vyplývající nové finanční podmínky

  1. výsledek výzvy jednomu zájemci dle § 50 odst.1 pís. c,d zák. 199/94 Sb. k podání nabídky


na zhotovení prací spojených s výstavbou učebnového pavilonu ZŠ KlausovaII. Souhlasía) s navýšením ceny o celkovou částku Kč 3.896.141,- bez DPH, kde v této ceně je zahrnuta i cena uvedená v nabídce na zhotovení zakázky dle výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na zhotovení zakázky dle § 50 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění


b) se změnou termínu předání díla k 31.8.1999III. ukládá

*


VO legislativně právnímu


[KACE]


T: 27.07.99vypracovat dodatek ke smlouvě o dílo č. 1, kde bude zakomponována nová cena včetně úpravy platebního kalendářeIV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 31.07.99Ing. Petra Bratského podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na přístavbu učebnového pavilonu při ZŠ Klausova 2450