Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek smlouvy o smlouvě budoucí mezi MČ P 13, p. Leflerem a pí Volfovou

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 33/1999


 
 


 


I. Souhlasís dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní s p. Leflerem a pí. Volfovou na pozemky č. 1561 a 1562/37 v tomto znění:


“ Kupní smlouva , specifikovaná atributy dle čl. II, odst. 1, písm. a,b,c, bude uzavřena do 31.12.1999”.II. ukládá

*


Starostovi Ing.P.Bratskému


[STAR]


T: 31.03.99uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní s p. Leflerem a pí. Volfovou na pozemky č. 1561 a 1562/37.