Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodávka strukturované kabeláže

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 440/1999

 


 I. Souhlasíse zadáním a vyhlášením veřejné zakázky výzvou více zájemcům na dodávku strukturované kabelážeII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 10.09.99zabezpečit vyhlášení výzvy vybraným zájemcům na dodávku strukturované kabelážeIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.09.99svolat komisi po termínu uzávěrky soutěžeIV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.10.99předložit Radě návrh pořadí uchazečůV. jmenujekomisi pro vyhodnocení nabídek ve složení:členové náhradníciIng. Dvořák Ing.Fiala


Ing. Mozr p. Weber


RNDr. Páv RNDr. Gregar


p. Soukup Ing. Nešetřil


Ing. Kaprálková Ing. HouserOdborný poradce komise: Petr Pobořil – FONEX, Fantova 12, 155 00 Praha 5Tajemník komise: D. Šimšová K. Nádvorníková