Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dohoda mezi MČ P 13 a Investií, spol. s r.o.

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 23/1999

 

usnesení  č. 023  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     I.     Souhlasí             


 


s návrhem smírného vyřešení kauzy Investia, a to ne formou “Dohody se správcem konkursní podstaty JUDr.Neskusilem,” ale usnesením  soudu pro Prahu 5


 


 


 


     II.     pověřuje             

*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 04.02.99


 


prostřednictvím právního zástupce MČ P 13 JUDr. Kaisera požádat soud o zahájení jednání  ve věci  Investia verzus Městská část Praha 13 s cílem uzavření smíru   formou usnesení soudu  a o celé záležitosti informovat zastupitelstvo na jeho nejbližším zasedání ve smyslu usn.MZ č. 021/IV ze dne 16.12.1998