Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dohoda o spolupráci v investiční výstavbě s SPT Telecom a.s.

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 3/1999

 

usnesení  č. 003  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999       


     I.     Souhlasí             


 


s uzavřením Dohody o spolupráci v investiční výstavbě s SPT Telecom a.s.


 


 


     II.     pověřuje             

*


Starostu  Ing.P.Bratského


[STAR]


T: 31.01.99


 


podpisem Dohody o spolupráci v investiční výstavbě s SPT Telecom a.s.