Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 3120 a 3121 k. ú. Stodůlky

06. 03. 2023
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0091/2023

Dokumenty ke stažení