Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dopis p. tajemníka MÚ RNDr. Jiřího Maška, CSc

12. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 119/1999
 


 


 


I. bere na vědomí


doručenou žádost RNDr. Jiřího Maška, CSc. o uvolnění z funkce tajemníka MÚ Praha 13 ke dni 12. března 1999


II. Souhlasí


s uvolněním RNDr. Jiřího Maška, CSc. ke dni 12. března 1999


III. ukládá

*


Starostovi Ing. Petru Bratskému


od[STAR]


T: 12.3.1999


převzít veškeré agendy související s funkcí tajemníka MÚ Praha 13 od RNDr. Maška, CSc.