Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Doplatek za byt – p. Slabý

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 34/2000

I. Souhlasí


s posunem termínu zbývající splátky dřívější pohledávky za byt ve výši 350 tis. Kč panu Slabému nejpozději do 29. 2. 2000 s tím, že do té doby nebude nájemní smlouva na byt s p. Slabým uzavřena


II. sTANOVuje


pro všechna výběrová řízení na byt lhůtu na zaplacení dluhu váznoucího na pronajímaném bytě, které je podmínkou takovéhoto pronájmu, nejpozději do 30ti dnů od rozhodnutí místní rady