Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Doplnění personálního obsazení komisí rady

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 14/1999

 

usnesení  č. 014  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


     I.     schvaluje          


    


Jednací řád komisí místní rady MČ P 13, platný pro všechny komise zřízené radou pro volební období 1998 – 2002


 


     II.     jmenuje      


 


další členy komisí rady a schvaluje definitivní složení svých komisí takto:


 


 


Komise finanční


 


Předseda: Ing. Karel Mozr


Členové:  Ing. Tomáš Páv, Ing. Milan Dvořák, Dana Hálová, RNDr. Jiří Mašek, CSc.,


                Radim Soukup, Dr. Lubomír Chudoba


Tajemník: Hana Vrtišková


 


Komise kontrolní


 


Předseda: Ing. Walter Kricner


Členové:  RNDr. Miloš Gregar, Jan Anton,


Tajemník: Jindřich Trojan


 


Komise pro rozvoj městské části


 


Předseda: Ing. Petr Bratský


Členové:  Petr Kopecký, Doc.Ing.arch. Vladimír Krátký,


                Doc.Ing.arch. Ivo Oberstein, Radim Soukup, Dr. Přemysl Berg, Ing. Jan Jančar


Tajemník: Ing.arch. Iveta Karvaiová


 


Komise bytová


 


Předseda: Petr Weber


Členové:  Mgr. Jindřiška Vodičková, Miroslav Hruška, Mgr. Pavel Baudyš


Tajemník: Jaroslava Malá


 


Komise majetková a privatizační


 


Předseda: Petr Kužel


Členové:  Petr Weber, Pavel Hartman, Zdena Seiková, Radim Soukup, Mgr. Karel Vostárek


Tajemník: Ing. Jana Komínková


 


 


 


 


Komise pro životní prostředí


 


Předseda: Petr Kopecký


Členové:  Ing. Lubomír Němejc, Růžena Zímová, Miroslav Jílek, Mgr. Karel Vostárek,


                Ing. Jan Zeman, CSc.


Tajemník: RNDr. Michaela Líčková


 


Komise zdravotní


 


Předseda: Doc.MUDr. Zdeněk Volný


Členové:  MUDr. Michal Vojnar, MUDr.Renata Roninová, PhDr. Zdeněk Jílek


Tajemník: Dana Beková


 


Komise sociální


 


Předseda: Pharm.Dr. Lubomír Chudoba


Členové:  PaedDr. Rudolf Nechvátal, Miroslav Kříž,  Jan Anton, Marcela Adenubiová


Tajemník: Věra Matoušková


 


Komise dopravní


 


Předseda: Ing. Miroš Houser


Členové:  Miroslav Svoboda, Pavel Sirotek, Ing. Lubomír Andrejsek,  Ing. Jindřich Kaliba,


                 zástupce dopravního inspektorátu


Tajemník: Stanislava Kovářová


 


Komise bezpečnostní a prevence kriminality


 


Předseda: Dr. Přemysl Berg


Členové:  Ing. Miroš Houser, JUDr. Jiří Červenka, Jiří Primas, Ing. Milan Dvořák,


                Miroslav Kříž, RNDr. Jiří Mašek, CSc.


Tajemník: Ing. Alena Hodková


 


Komise legislativně právní


 


Předseda: JUDr. Monika Nejedlá


Členové:  JUDr. Kateřina Černá, RNDr. Tomáš Páv, Mgr. Kateřina Benešová,


                Petr Weber


Tajemník: Mgr. Gabriela Herzová


 


Komise informatiky


 


Předseda: Ing. František Kundrata


Členové:  Ing. Miroš Houser, Jan Česnek


Tajemník: Ing. Jiřina Kaprálková


 


 


 


 


Komise pro správu bytového fondu


 


Předseda: Zbyněk Pastrňák


Členové:  Ing. Milan Dvořák, Petr Kužel, Petr Weber


Tajemník: Yweta Kvasnicová


 


Komise “Umělecká rada obce”


 


Předseda: Mgr. Karel Vostárek


Členové:  Ivo Hrdina, Lenka Daněčková, Marie Navrátilová


Tajemník: Ing. Anděla Pavlová