Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Doplnění usnesení RMČ č. UR 0034/2023 ze dne 6.2.2023 o pozemek parc. č. 57/2 v k. ú. Třebonice, ve vlastnictví HMP svěřený do správy MČ Prahy 13, k realizaci stavebního záměru „Soubor rodinných domů Otavova, Praha 13 – Třebonice“

15. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0193/2023

Dokumenty ke stažení