Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Doplnění “Zásad postupu při pronájmu bytů”

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 275/1999


 

Souhlasí


s doplněním “Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ P 13” ze dne 1.7.1998 – oddílu 4. – Postup při pronájmu uvolněného bytu