Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Doplnění Zásad pronájmu nebytových prostor

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 92/2000

I. Souhlasí
  1. s následující úpravou smlouvy o nájmu nebytového prostoru v případě, kdy zájemce požádá o pronájem nevyužívaných místností v domě za účelem zřízení prostoru, který bude sloužit k uskladnění movitých věcí souvisejících s chodem domácnosti:
  1. nájem bude ve výši 50% nájemného z bytu (204,-Kč/m2/rok), což odpovídá částce za úhradu např. sklepa k bytu  2. platbu za spotřebu el.energie bude nájemce hradit stanoveným paušálem 50,- Kč/měsíc a při hromadném využívání (např. sportovní hry) 100,- Kč/měsíc  3. nebude povinností nájemce zřídit vlastní elektroměr  4. platbu za teplo bude nájemce hradit dle platných předpisů  5. výpovědním důvodem bude užívání tohoto prostoru k jinému účelu než jak je popsáno v bodě Ia)

  1. se zapracováním těchto změn do Zásad pronájmu nebytových prostor do čl.5 jako nový bodII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 15.03.001. zajistit zapracování výše uvedených úprav do Zásad pronájmu nebytových prostor


2. písemně informovat SF ve smyslu usnesení MR