Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dopracování Radlické radiály a silničního okruhu

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 677/1999

MÍSTNÍ RADA MČ Praha 13 spolu s OBVODNÍ RADOU MČ Praha 5


doporučuje

*


Starostovi


[STAR]


KT: 31.01.00aby byl vytvořen zvýšený tlak na ÚRM tak, aby bylo urychleně dopracováno umístění Radlické radiály včetně řešení napojení na dopravní stavby na území MČ P 5 a MČ P 13. Dále doporučuje, aby rozhodnutí o umístění stavby silničního okruhu (jižní a jihovýchodní segment) bylo součástí regionálního územního plánu a aby byl vyvolán tlak na MŽP ČR, aby nebrzdilo přípravu tohoto silničního okruhu a doporučuje, aby obě MČ vyjádřily tato stanoviska prostřednictvím svých Zastupitelstev