Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dopravní napojení Třebonic

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 661/1999 


 


 


I. bere na vědomívýsledek jednání mezi Projektovým ústavem dopravních a inženýrských staveb (PÚDIS), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a MČ Praha 13 o dopravním napojení Třebonic k ulici Novořeporyjská, z něhož vzešlo 6 variant řešení


II. doporučuje


sledovat navržené varianty  řešení dopravního napojení :  • napojení od Plzně


  • kruhovou křižovatkou v oblasti napojení k IKEA  • tzv. “Jinočanské brýle”  • v případě varianty “Zličínských brýlí” možnost napojení od mostu v Třebonicích na starou Plzeňskou