Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

DUKÁT – žádost o finanční podporu

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 234/1999

I. NESouhlasí

poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 13 společnosti Dukát


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[PEWE]


T: 25.05.99


pozvat ředitelku spol. Dukát a doporučit jí podat žádost o grant hl.m.Prahu, MČ Prahu13,příp. MK ČR