Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dům číslo popisné 79 v k.ú. Stodůlky

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 46/1999 

I. Souhlasí


se záměrem prodeje parcely 1211 i s devastovaným domem č.p.79 v kat. území Stodůlky manželům DuškovýmII. pověřuje

*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 17.02.99

  1. projednat se zájemcem o koupi pozemku věcné břemeno odstranění devastovaného objektu


a oddělení části pozemku pro rozšíření komunikace a zbudování chodníku


2. předložit návrh na prodej nemovitosti zastupitelstvu k rozhodnutí