Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Finanční plán SF Centra, Ikon, Intergate na rok 2000

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 19/2000

I. schvaluje


finanční plány správcovských firem Centra, Ikon a Intergate pro rok 2000II. doporučuje mzschválit finanční plány SF Centra, Ikon a Intergate pro rok 2000III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 01.02.00projednat se SF CENTRA převod navýšených plánovaných nákladů na střední opravy plášťů budov do rezerv , a to do doby získání požadované státní dotace na revitalizaci panelových domů