Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Finanční plán SF Centra, Ikon, Intergate na rok 2000

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 169/2000

schvaluje


finanční plány správcovských firem Centra, Ikon, Intergate pro rok 2000