Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Finanční výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 – 2026 (volba předsedy, místopředsedy, členů a tajemníka výboru)

19. 10. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 0010/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

1. zasedání zastupitelstva MČ z 19.10.2022

USNESENÍ číslo UZ 0010/2022 ze dne 19.10.2022

10. Finanční výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 – 2026 (volba předsedy, místopředsedy, členů a tajemníka výboru)

Zastupitelstvo městské části

I. volí

předsedou výboru finančního Zbyňka PASTRŇÁKA

II. volí

místopředsedou výboru finančního Michala DRÁBKA

III. volí

členy výboru finančního Víta BOBYSUDA, Kateřinu HELIKAROVOU, Václava MUCALU

IV. volí

tajemníkem výboru finančního Jaroslava MAREŠE

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Zbyněk Pastrňák v. r.

Tomáš Murňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení