Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Fondy MČ Praha 13

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 53/1999


 

doporučuje mz


A. schválit následující fondy, zřízené zastupitelstvem MČ Praha 13:


1/ Fond – Konto pomoc v nouzi


2/ Fond pro životní prostředí


3/ Investiční fond


4/ Fond pro rozvoj území Západního Města(Sociální fond zaměstnavatele schválen a doplněn již na 2. Zasedání MZ/16.12.98) 
  1. zrušit 1/ Fond dětí a mládeže (nahrazen grantovým systémem na podporu organizací


pro aktivní využití volného času)2/ Fond pro řešení havarijních situací bytového fondu MČ Praha 13 (nahrazen


Komisí pro správu bytového fondu, zbylé FP budou převedeny do Fondu rozvoje


a rezerv-FRR)3/ Pojistný fond (zbylé FP budou převedeny do Fondu rozvoje a rezerv-FRR) 


C. jmenovat správní rady fondů ve složení:1/ Fond Konto pomoc v nouziPředseda : Ing. František Kundrata


Členové: MUDr. Eva Millerová, JUDr. Monika Nejedlá, Jana Ošťádalová, ředitelka


zvláštní školy Trávníčkova, Paed.Dr. Rudolf Nechvátal, vedoucí Sociálního


odboru MÚ, p.Miroslav Volek, za zdravotně postižené


Tajemník: pí Vlasta Hubnerová, vedoucí Odd.péče o děti Sociálního odboru MÚ2/ Fond pro životní prostředíPředseda: Petr Kopecký


Členové: Mgr. Pavel Baudyš, RNDr. Miloš Gregar, Ing. Michal Cé


Tajemník: RNDr. Hana Maříková, vedoucí Odb.životního prostředí3/ Investiční fondPředseda: Ing. Milan Dvořák


Členové: Ing. Lubomír Němejc, Petr Kužel, Ing. Walter Kricner, RNDr. Miloš Gregar, Petr Weber, Radim Soukup


Tajemník: Blanka Hylmarová, vedoucí Odb. investora MČ4/ Fond pro rozvoj území Západního MěstaPředseda: Petr Kužel


Členové: Ing. Milan Dvořák, Mgr. Karel Vostárek, RNDr. Miloš Gregar, Ing. Walter Kricner, zástupci spol. ZM p. Vavruška, Hlaváček, Ing. Jančar Tajemník: pí. Kvapilová, spol. Západního Města 


D. uložit správním radám novelizovat STATUT svých fondů a předložit statuty


ke schválení na příští zasedání MZ