Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Fondy MČ Praha 13

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 31/1999

 

usnesení  č. 031  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     i.       bere  na  vědomí             


 


stávající fondy MČ P 13, jejich statuty a  složení správních rad fondů vč. nositelů podpisového oprávnění


 


II.       pověřuje       

*


členy rady


[MIDV]


T: 02.02.99


 


zpracovat návrhy na rekonstrukci správních rad fondů MČ Praha 13, které budou předloženy zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání, případně návrhy na zrušení některých stávajících fondů


 


     III.     ukládá       

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 02.02.99


 


předložit radě přehled o hospodaření fondů  za rok 1998