Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Fondy zřízené MZ Praha 13

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 26/1999


 
 


 
I.. schvalujeFONDY městské části Praha 13, zřízené zastupitelstvem:


1. Fond Konto pomoc v nouzi


2. Fond pro životní prostředí


3. Investiční fond
  1. Fond pro rozvoj území Západního Města  2. Fond pro řešení havarijních situací bytového fondu MČ Praha 13  3. Sociální fond zaměstnavateleII.. RUŠÍ1. Fond dětí a mládeže


(nahrazen grantovým systémem na podporu organizací


pro aktivní využití volného času)


2/ Pojistný fond


s tím, že zbylé FP budou převedeny do Fondu rozvoje a rezerv-


FRR) 


 


III. jmenujeSprávní rady fondů ve složení:1/ Fond Konto pomoc v nouziPředseda : Ing. František Kundrata


Členové: MUDr. Eva Millerová, JUDr. Monika Nejedlá, Jana


Ošťádalová, ředitelka zvláštní školy Trávníčkova, PaedDr.


Rudolf Nechvátal, vedoucí Sociálního odboru MÚ,


p.Miroslav Volek, za zdravotně postižené


Tajemník: pí Vlasta Hubnerová, vedoucí Odd.péče o děti Sociálního


odboru MÚ2/ Fond pro životní prostředíPředseda: Petr Kopecký


Členové: Mgr. Pavel Baudyš, RNDr. Miloš Gregar, Ing. Michal Cé


Tajemník:RNDr. Hana Maříková, vedoucí Odb.životního prostředí3/ Investiční fondPředseda:Ing. Milan Dvořák


Členové: Ing. Lubomír Němejc, Petr Kužel, Ing. Walter Kricner,


RNDr. Miloš Gregar, Petr Weber, Radim Soukup


Tajemník: Blanka Hylmarová, vedoucí Odb. investora MČ4/ Fond pro rozvoj území Západního MěstaPředseda:Petr Kužel


Členové: Ing. Milan Dvořák, Mgr. Karel Vostárek, RNDr. Miloš


Gregar, Ing.Walter Kricner, zástupci spol. ZM p. Vavruška,


Hlaváček, Ing. Jančar


Tajemník: pí. Kvapilová, spol. Západního Města5/ Fond pro řešení havarijních situací bytového fondu MČ Praha 13Předseda: Zbyněk Pastrňák


Členové: Ing. Milan Dvořák, p. Petr Kužel, p. Petr Weber


Tajemník: pí Yweta Kvasnicová
IV. ukládá

*


správním radám fondů


[TAJ]


T: 31.03.99novelizovat STATUT svých fondů a předložit statuty ke schválení na příští zasedání MZ