Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Formuláře pro zadávání veřejných zakázek jako příloha ke směrnici starosty č. 1/2004

14. 06. 2004
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 437/2004

RADA městské části Praha 13


I.     bere  na  vědomí


předložené formuláře jako interní přílohy používané v průběhu zadávacího řízení, které jsou předmětem  dodatku č. 1 ke Směrnici starosty č. 1/2004 o veřejných zakázkách v podmínkách MČ Praha 13 dle zákona č. 40/2004 Sb., v platném znění


II.       schvaluje


 dodatek č. 1 ke Směrnici starosty č. 1/2004 o veřejných zakázkách v podmínkách MČ Praha 13 dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách


III.  Ukládá

*


 ZS Ing. Mozrovi


T: 30.06.04


ve spolupráci s tajemnicí prostřednictvím Útvaru veřejných zakázek zajistit vydání dodatku č.1  ke Směrnici starosty č. 1/2004 o veřejných zakázkách v podmínkách MČ Praha 13 dle zákona č. 40/2004 Sb., v platném znění


 iv.  Ukládá

*


 Starostovi


 


T: 30.06.04


 Bc. Vodrážkovi podepsat dodatek č. 1 ke Směrnici starosty


 V.   Ukládá

*


 ZS Ing. Mozrovi


T: 30.06.04


prověřit dotazem na ÚOHS správnost vydané směrnice ve vazbě na zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách