Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Granty MČ Praha 13

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 114/1999
 


 


I. schvalujeprincip grantového systému pro oblast využití volného času na rok 2000 a na další léta s tím, že částka na granty bude každoročně schvalována v rámci rozpočtu


 II. pověřuje


*


Místní radu


[MR]


T: 31.12.99vyhlášením a realizací grantového systému pro oblast využití volného času pro rok 2000 a další léta


   


I. schvalujeprincip grantového systému pro oblast využití volného času na rok 2000 a na další léta s tím, že částka na granty bude každoročně schvalována v rámci rozpočtuII. pověřuje

*


Místní radu


[MR]


T: 31.12.99vyhlášením a realizací grantového systému pro oblast využití volného času pro rok 2000 a další léta