Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

GRANTY MČ Praha 13

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 186/1999


 

I. Souhlasí

s předloženým návrhem grantové komise MR ze dne 31.3.1999 na poskytnutí grantů v oblasti využití volného času v roce 1999


II. doporučuje mz


schválit návrh na rozdělení grantů v oblasti využití volného času předložený MR grantovou komisíIII. ukládá

*


VO legislat právního


[KACE]


T: 10.05.99ve spolupráci s referátem pro děti, mládež a tělovýchovu zpracovat darovací smlouvy pro příslušné organizace s určením účelu využití přidělených grantových prostředků a stanovení termínu vyúčtováníIV. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 28.05.99ve spolupráci s ref. pro děti, mládež a tělovýchovu zajistit podpisy darovacích smluv a poukázat příslušné částky k tíži rozpočtu r. 1999, odd. par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – Granty v celkové výši 500 tis. Kč.