Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Granty MČ Praha 13 pro r. 2000

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 451/1999

I. Souhlasí


na základě zkušenosti z realizace grantového systému z roku 1999 s vyhlášením grantů pro rok 2000 v oblasti využití volného času dle předložených podmínekII. doporučuje mza/ schválit princip grantového systému pro oblast využití volného času na další léta


b/pověřit Místní radu realizací grantového systému