Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Hluk z hokejbalového hřiště v areálu FZŠ Brdičkova

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 143/1999
 


 


I. bere na vědomí


informaci o stížnostech proti nadměrnému hluku při zápasech v hokejbale na nově upraveném hřišti v  FZŠ Brdičkova


II. konstatuje, že


hokejbalové hřiště při základní škole bylo vybudováno a řádně zkolaudováno na ploše k  tomu určenéIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 20.04.99ve spolupráci s  JUDr. Černou, ředitelem FZŠ Brdičkova a zástupci Hokejbalového svazu prověřit plnění smlouvy zejména s  ohledem na hrací dobu a možnost využívání plochy veřejností