Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Hospodaření Zdravotnického zařízení JZM za rok 1998

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 49/1999

schvaluje


hospodaření Zdravotnického zařízení JZM za rok 1998