Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Hromadné garáže Fantova

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 408/1999

I. STAHUJE


předložený materiál – Návrh na výstavbu objektu “Hromadné garáže Fantova” (polyfunkčního objektu, který by obsahoval parkovací část a dále by byl využit na obchod a služby pro veřejnost) z důvodu chybějící informace o vlastnickém vztahu k pozemkůmII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 21.09.99doložit prostřednictvím investora vlastnický vztah k předmětným pozemkům