Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Humanitární pomoc uprchlíkům z oblasti Kosova

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 106/1999


 








 


 



I. REVOKuje



usnesení MZ č. 087 ze dne 19.5.1999



II. schvaluje



uvolnění finančních prostředků z rozpočtových rezerv MČ Praha 13, § 6409, položka 5901 ve výši 58.000,- Kč ve prospěch uprchlíků z oblasti Kosova, umístěných v některém z uprchlických táborů na území České republiky


III. bere na vědomí



že 8 000,- Kč bylo věnováno na kulturní akci pořádanou pro tyto uprchlíky a pro naše občany z oblasti uprchlických táborů. Zbylé finanční prostředky by měly být přednostně věnovány na důstojný návrat uprchlíků zpět do vlasti



III. ukládá









*


Starostovi


[STAR]


T: 30.09.99



Ing.Petru Bratskému předkládat na zasedání zastupitelstva vyúčtování finančních prostředků ve prospěch uprchlíků z Kosova