Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Humanitární pomoc uprchlíkům z oblasti Kosova

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 254/1999

I. doporučuje mz

schválit finanční dar ve výši 50.000,- Kč, který bude poskytnut ve prospěch uprchlíků z oblasti Kosova, umístěných v některém z uprchlických táborů na území České republiky


 


 


II. Souhlasí


s vyhlášením veřejné humanitární sbírky ve prospěch uprchlíků z Kosova


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 18.05.99


projednat s Ministerstvem vnitra ČR konkrétní formu pomoci v souvislosti s aktuálními potřebami a požadavky humanitárních center