Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Humanitární pomoc uprchlíkům z oblasti Kosova

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 341/1999

doporučuje mz

1/ revokovat usnesení č. 087 z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 z 19.5.1999


2/ souhlasit s uvolněním finančních prostředků z rozpočtových rezerv MČ § 6409 pol. 5901 ve výši 50.000,- Kč ve prospěch uprchlíků z oblasti Kosova, umístěných v některém z uprchlických táborů na území České republiky


3/ ULOŽIT starostovi předkládat na zasedáních zastupitelstva vyúčtování finančních prostředků ve prospěch uprchlíků z oblasti Kosova