Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Humanitární pomoc uprchlíkům z oblasti Kosova

19. 05. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UZ 87/1999


 I. schvalujeposkytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč ve prospěch uprchlíků z oblasti Kosova, umístěných v některém z uprchlických táborů na území České republiky


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 23.06.99předložit na příštím zasedání zastupitelstva vyúčtování poskytnutého finančního daru ve prospěch uprchlíků z oblasti Kosova