Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

II. parkoviště pro BAUMAX – parc.č.487 k.ú. Stodůlky

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 2/1999

 

 


 


~2          usnesení  č. 002  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


     I.     NESouhlasÍ


 


s výstavbou II. parkoviště u Baumaxu,  neboť navržený stavební záměr není v souladu s územně plánovacími podklady


 


     II.     ukládá       


*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 26.01.99


 


prostřednictvím Odboru výstavby prověřit soulad mezi územním rozhodnutím, stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím stavby komplexu budov fy BAUMAX ve Stodůlkách