Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o činnosti bilingvální mateřské školky pro sluchově postižené

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 54/1999 

bere na vědomí


informaci starosty o zahájení činnosti bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené v objektu bývalých jeslí Hábova 1571 – slavnostní otevření keramické dílny 17.2.1999 v 17.00 hodin