Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o dodavatelských cenách energií a náklady pro objekt radnice v roce 2023

23. 01. 2023
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0010/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 23.01.2023

USNESENÍ číslo UR 0010/2023 ze dne 23.01.2023

1. Informace o dodavatelských cenách energií a náklady pro objekt radnice v roce 2023

Rada městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení