Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o jednání s firmou Hostalek Werbung, spol. s r. o. o “Orientačním a informačním systému pro P 13”

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 218/1999

informaci o projednávání atributů smlouvy mezi MČ P 13 a firmou Hostalek Werbung spol. s r. o.

II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 18.05.99


předložit na příští jednání MR smlouvu mezi MČ P 13 a firmou Hostalek Werbung, spol. s r.o. na vybudování informačního systému, jeho provozování a údržbu