Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o nabídce na dodavatele komplexní opravy střešního systému budovy bazénu při Gymnáziu J. Heyrovského

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 579/1999
  I. schvaluje ředloženou nabídku firmy Nipos na základě výzvy jednomu zájemci na dodavatele komplexní opravy střešního systému budovy bazénu při Gymnáziu J. HeyrovskéhoII. Souhlasís navrženým technologickým postupem prací včetně nabídkové ceny v celkové výši 2.746.868,- Kč + 5% DPH, tj. 137.343,- KčIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 15.12.99ve spolupráci s OLP dopracovat smlouvu dle návrhu firmy Nipos