Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o postupu vypořádání MČ s firmou Realing 92

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 225/1999

I. bere na vědomí


informaci ZS p. Webera


1. o stanovení závazného analytického členění účtů pro SF, které převzaly správu po Realingu 92


2. o stanovení spojovacího účtu pro vypořádání účetnictví mezi MČ a SFII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 30.06.991. průběžně sledovat předávání dokladů od firmy Realing a provedení konečného vyúčtování


2. předkládat MR průběžně zprávu dle usnesení MR č. 029 z 26.1.1999